Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR12-135 RSA - RSA BSAFE SSL-C innehåller flera sårbarheten

Flera sårbarheter har upptäckts i RSA BSAFE SSL-C. Effektivt utnyttjande kan leda till att en angripare kan kapa en session och i värsta dekryptera känslig information. En buffertöverflödesattack är också möjlig, vilket innebär att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3389 CVE-2012-2110 CVE-2012-2131

Sårbarheterna i RSA BSAFE SSL-C listas nedan:

1.) En så kallad BEAST-sårbarhet (Browser Exploit Against SSL/TLS) (CVE-2011-3389) som baseras på en tidigare känd sårbarhet i SSLv3 samt TLS v1.0. Orsaken är brister i hur Initialization Vector (IV) genereras.

2.) En buffertflödessårbarhet (CVE-2012-2110 CVE-2012-2131) som orsakas av brister i tolkning av "integer"-data vilket kan leda till en lyckad buffertöverflödesattack där angriparen kan köra egen kod på det sårbara systemet.

RSA rekommenderar uppgradering till version 2.8.6 så fort som möjligt.

Påverkade versioner

  • Versioner före 2.8.6

Mer information och programrättningar

http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-09/att-0046/ESA-2012-029.txt