Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR12-124 Adobe säkerhetsuppdateringar

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för ett flertal av deras produkter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-1525 CVE-2012-2049 CVE-2012-2050 CVE-2012-2051 CVE-2012-4147 CVE-2012-4148 CVE-2012-4149 CVE-2012-4150 CVE-2012-4151 CVE-2012-4152 CVE-2012-4153 CVE-2012-4154 CVE-2012-4155 CVE-2012-4156 CVE-2012-4157 CVE-2012-4158 CVE-2012-4159 CVE-2012-4160 CVE-2012-4161 CVE-2012-4162 CVE-2012-2043 CVE-2012-2044 CVE-2012-2045 CVE-2012-2046 CVE-2012-2047 CVE-2012-1535

  • APSB12-16 Säkerhetsuppdatering för Reader och Acrobat (Klassas som kritisk)

Uppdateringarna gäller sårbarheter funna i Reader och Acrobat 10.1.3 (alternativt 9.5.1) samt tidigare versioner. Sårbarheterna kan användas för att krascha applikationen alternativt möjligen exekvera kod på målsystemet som användaren.

CVE-2012-1525, CVE-2012-2049, CVE-2012-2050, CVE-2012-2051, CVE-2012-4147, CVE-2012-4148, CVE-2012-4149, CVE-2012-4150, CVE-2012-4151, CVE-2012-4152, CVE-2012-4153, CVE-2012-4154, CVE-2012-4155, CVE-2012-4156, CVE-2012-4157, CVE-2012-4158, CVE-2012-4159, CVE-2012-4160, CVE-2012-4161, CVE-2012-4162

  • APSB12-17 Säkerhetsuppdatering för Shockwave Player (Klassas som kritisk)

Uppdateringen gäller Adobe Shockwave Player 11.6.5.635 samt tidigare versioner. Sårbarheterna som denna uppdatering åtgärdar kan erbjuda en angripare möjlighet att exekvera kod på målsystemet.

CVE-2012-2043, CVE-2012-2044, CVE-2012-2045, CVE-2012-2046, CVE-2012-2047

  • APSB12-18 Säkerhetsuppdatering för Flash Player (Klassas som kritisk)

Uppdateringen gäller Adobe Flash Player 11.3.300.270 samt tidigare versioner för Windows, Macintosh och Linux. Sårbarheten kan krascha applikationen och möjligen ge en angripare kontroll över ett målsystem. Begränsad och riktad aktivitet genom ett speciellt utformat word dokument har rapporterats i det "vilda" för ActiveX versionen av Flash Player till Internet Explorer.

CVE-2012-1535

Mer information och programrättningar

http://www.adobe.com/support/security/