Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR12-120 MIT - Kerberos KDC sårbart

Två sårbarheter har identifierats i Kerberos Key Distribution Center (KDC), version 5.x och senare .

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-1014 CVE-2012-1015

Två sårbarheter har identifierats i Kerberos Key Distribution Center (KDC), version 5.x och senare . Utnyttjande av dessa kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Påverkade versioner

  • Kerberos 5.x

Mer information och programrättningar

http://web.mit.edu/kerberos/www/advisories/MITKRB5-SA-2012-001.txt

http://secunia.com/advisories/50041/

http://www.securitytracker.com/id/1027326