Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Chrome, Webbläsare, Google

SR12-119 Google - Chrome har uppdaterats

Google har uppdaterat Chrome till version 20.0.1132.59 (stable) och rättar därmed ett antal sårbarheter i webbläsaren.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-2846 CVE-2012-2847 CVE-2012-2848 CVE-2012-2849 CVE-2012-2850 CVE-2012-2851 CVE-2012-2852 CVE-2012-2853 CVE-2012-2854 CVE-2012-2855 CVE-2012-2856 CVE-2012-2857 CVE-2012-2858 CVE-2012-2859 CVE-2012-2860

Sårbarheterna kan bland annat utnyttjas av en angripare för att ta sig förbi vissa säkerhetsrestriktioner och kompromettera en användares system.

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än: 20.0.1132.59

Mer information och programrättningar

http://googlechromereleases.blogspot.se/2012/07/stable-channel-release.html

http://secunia.com/advisories/50105/