Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Apple, Safari

SR12-117 Apple - Safari 6 rättar många sårbarheter

Safari 6 har släppts där ett stort antal säkerhetshål har täppts till.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-0678 CVE-2012-0679 CVE-2012-0680 CVE-2011-3426 CVE-2012-3689 CVE-2012-3690 CVE-2012-3691 CVE-2011-3067 CVE-2012-2815 CVE-2012-3693 CVE-2012-3694 CVE-2012-3695 CVE-2012-3696 CVE-2011-2845 CVE-2012-3697 CVE-2012-3650

I samband med släppet av OS X 10.8 (Mountain Lion) passade Apple på att släppa en ny version av Safari. Denna uppgradering rättar 16 sårbarheter specifika för Safari samt ett stort antal WebKit-sårbarheter. De allvarligaste sårbarheterna kan leda till exekvering av godtycklig kod då en riggad webbsida besöks.

Lista på nyheter i produkten: http://www.apple.com/safari/

Uppdateringen finns tillgänglig via applikationen "Apple Software Update".

Påverkade versioner

  • Safari 5 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://prod.lists.apple.com/archives/security-announce/2012/Jul/msg00000.html

http://support.apple.com/kb/HT5400