Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Mozilla, Firefox

SR12-111 Mozilla - Flera sårbarheter i Firefox

Ny version av webbläsaren åtgärdar 15 säkerhetsbrister.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-1948 CVE-2012-1949 CVE-2012-1950 CVE-2012-1951 CVE-2012-1952 CVE-2012-1953 CVE-2012-1954 CVE-2012-1955 CVE-2012-1957 CVE-2012-1958 CVE-2012-1959 CVE-2012-1960 CVE-2012-1961 CVE-2012-1962 CVE-2012-1963 CVE-2012-1965 CVE-2012-1966 CVE-2012-1967

Mozilla har släppt version 14.0.1 av webbläsaren Firefox. I samband med detta har 15 säkerhetsbrister tillkännagivits. På Mozillas fyra-gradiga allvarlighetsskala har fem av dessa bedömts som "kritiska".

Sårbarheterna kan utnyttjas för att stjäla information, förfalska webbplatser, utföra XSS samt exekvera godtycklig kod.

Sårbarheterna drabbar även till viss del e-postklienten Thunderbird och programsviten Seamonkey.

Påverkade versioner

  • Firefox innan version 14

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-42.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-43.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-44.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-45.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-46.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-47.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-48.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-49.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-50.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-51.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-52.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-53.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-54.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-55.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-56.html