Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, VMware

SR12-109 VMware - Flera allvarliga brister åtgärdade i ESXi

Rättning av ESXi åtgärdar hela nio stycken allvarliga säkerhetsbrister.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-4008 CVE-2010-4494 CVE-2011-0216 CVE-2011-1944 CVE-2011-2821 CVE-2011-2834 CVE-2011-3905 CVE-2011-3919 CVE-2012-0841

WMware uppdaterar ett tredjeparts programbibliotek, libxml2, som används i ESXi för att åtgärda nio stycken allvarliga säkerhetsluckor. Bristerna kan om de utnyttjas effektivt användas för att försätta ett system i icke nåbart tillstånd eller för att exekvera skadlig kod på systemet.

Påverkade versioner

  • ESXi 5.0 utan patch ESXi500-201207101-SG

Mer information och programrättningar

http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2012-0012.html

http://secunia.com/advisories/49858/