Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, Cisco

SR12-107 Cisco - Flera TelePresence produkter sårbara

Cisco rättar två sårbarheter som berör produkterna TelePresence Manager, Multipoint Switch, Recording Server och Immersive Endpoint Devices.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-3073 CVE-2012-2486

Två stycken säkerhetsbrister i produktserien TelePresence från Cisco har åtgärdats:

 • Cisco TelePresence Malformed IP Packets Denial of Service Vulnerability (CVE-2012-3073)

  Bristen finns i operativsystemets nätverksstack och kan utnyttjas av en angripare för att försätta ett system i ett icke nåbart tillstånd. Genom att skicka felformaterade IP-paket eller TCP-segment med hög intensitet går det att få systemet att sluta etablera nya anslutningar eller till och med krascha vissa tjänster eller processer. Denna brist finns inte i produkten Cisco TelePresence Immersive Endpoint System

 • Cisco TelePresence Cisco Discovery Protocol Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2012-2486)
  *
  *Ligger i implementationen av Cisco Discovery Protocol som är ett Layer 2-protokoll. Genom att skicka felformaterade paket kan en angripare få möjlighet att exekvera godtycklig kod med höjda privilegier på systemet. För att det skall vara möjligt måste angriparen ha möjlighet att skicka Ethernet frames direkt till en sårbar enhet.

Cisco har publicerat uppdateringar och de uppger att det finns inga andra sätt (workarounds) för att avhjälpa dessa brister.

Påverkade versioner

 • 1.6
 • 1.7
 • 1.8

Mer information och programrättningar

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120711-ctsman

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120711-ctms

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120711-ctrs

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20120711-cts