Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en systemadministratör inom Linux-klientinfrastruktur och it-säkerhet till CERT-SE, en central roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 15 augusti.

Publicerad - Sårbarhet, Chrome

SR12-090 Google - Chrome uppdaterad, flera sårbarheter åtgärdade

Flera allvarliga säkerhetsbrister har åtgärdats i Chrome, som allvarligast kan de leda till att skadlig kod exekveras på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3103 CVE-2011-3104 CVE-2011-3105 CVE-2011-3106 CVE-2011-3107 CVE-2011-3108 CVE-2011-3109 CVE-2011-3110 CVE-2011-3111 CVE-2011-3112 CVE-2011-3113 CVE-2011-3114 CVE-2011-3115

Den senaste uppdateringen av Chrome innehåller rättningar av tretton stycken allvarliga sårbarheter varav två av dessa klassas som kritiska. Uppdateringen gäller för Windows, Mac, Linux och Chrome Frame.

Mer information och programrättningar

http://googlechromereleases.blogspot.se/2012/05/stable-channel-update_23.html