Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OpenSSL

SR12-068 OpenSSL - Sårbar hantering av ASN.1 DER

Heap-baserad buffertöverflödning kan potentiellt leda till exekvering av godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-2110

Tavis Ormandy vid Google Security Team har upptäckt en sårbarhet i OpenSSL. Sårbarheten beror på en stort antal felaktiga heltalskonverteringar i funktionen asn1_d2i_read_bio.

Applikationer eller system som med BIO- eller FILE-baserade funktioner läser icke tillförlitlig DER-kodad information är potentiellt sårbara. Applikationer som endast använder PEM är dock ej sårbara.

Värt att notera är att SSL/TLS-koden i OpenSSL ej heller är påverkad.

Sårbarheten är åtgärdad i OpenSSL version 1.0.1a, 1.0.0i och 0.9.8v.

Påverkade versioner

  • OpenSSL tidigare än 1.0.1a
  • OpenSSL tidigare än 1.0.0i
  • OpenSSL tidigare än 0.9.8v

Mer information och programrättningar

http://www.openssl.org/news/secadv_20120419.txt

http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Apr/210