Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, DB2, IBM

SR12-041 IBM - Sårbarheter i DB2

Flera sårbarheter upptäckta och åtgärdade i IBM DB2.

Problembeskrivning

CVE-referens:-IBM har rapporterat om en rad sårbarheter i DB2. Sårbarheterna kan utnyttjas för att kringgå säkerhetsrestriktioner, förhöja rättigheter och utföra tillgänglighetsattacker.

Sårbarheterna är åtgärdade i version 9.5 Fix Pack 9. Uppdateringar finns att tillgå från leverantören.

Påverkade versioner

  • IBM DB2 versioner innan 9.5 Fix Pack 9

Mer information och programrättningar

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21586193
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC79518
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC81379
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC81387