Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR12-038 IBM - Tivoli Provisioning Manager Express

Flera allvarliga säkerhetsbrister som kan utnyttjas för att utföra SQL-injection-attacker har rättats av IBM.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-0198 CVE-2012-0199

Flera funktioner i produkten Tivoli Provisioning Manager Express har bristfällig indata-kontroll vilket kan utnyttjas för att injicera godtyckliga SQL-kommandon som sedan exekveras på systemet. En av bristerna kan utnyttjas för att exekvera godtycklig programkod, resten kan ge en angripare läs och skrivmöjligheter i den underliggande databasen.. IBM har släppt en uppdatering som åtgärdar bristerna.

Påverkade versioner

  • IBM Tivoli Provisioning Manager Express for Software Distribution 4.1.1

Mer information och programrättningar

http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-12-04

http://www.securityfocus.com/bid/52248

http://secunia.com/advisories/48216/