Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR12-035 IBM - Personal Communications WS är sårbar

En säkerhetsbrist av typen buffertöverflödning har rättats av IBM i den senaste versionen av Personal Communications WorkStation.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2012-0201

Sårbarheten som nyligen rättats finns DLL-filen pcspref.dll som sköter hanteringen av WorkStation-filer (.ws). Bristen kan vid ett effektivt utnyttjande orsaka att programmet kraschar eller i värsta fall att skadlig kod exekveras på ett sårbart system. För att det skall vara möjligt så krävs det att en användare i applikationen luras att öppna en riggad WorkStation-fil.

Påverkade versioner

  • IBM Personal Communications 5.9.0 - 5.9.7 och 6.0.0 - 6.0.3 på alla plattformar som stöds.

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21586166

http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/73127

http://secunia.com/advisories/48185/