Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR11-236 Mozilla - Flera sårbarheter

Flera sårbarheter i Firefox, Thunderbird samt i SeaMonkey har hittats.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3658 CVE-2011-3660 CVE-2011-3661 CVE-2011-3663 CVE-2011-3664 CVE-2011-3665

Flera sårbarheter finns i Mozilla Firefox och Thunderbird. De kan bland annat utnyttjas av en angripare för att få tillgång till känslig information eller kompromettera en användares system.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox 8.x
  • Mozilla Thunderbird 8.x
  • Mozilla SeaMonkey 2.x

Mer information och programrättningar

http://secunia.com/advisories/47302/

http://secunia.com/advisories/47334/

http://www.mozilla.org/security/announce/