Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR11-225 IBM - Sårbarhet identifierad i Tivoli Netcool Reporter

En sårbarhet av typen "Remote Command Injection" har identifierats i IBM Tivoli Netcool Reporter.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En sårbarhet av typen "Remote Command Injection" har identifierats i IBM Tivoli Netcool Reporter.

Sårbarheten finns i det CGI (Common Gateway Interface) som används i produkten. En angripare kan utnyttja sårbarheten genom att skicka en riggad förfrågan med hjälp av en godtycklig webbläsare. Vid ett effektivt utnyttjande kan en angripare exekvera godtyckliga "shell"-kommandon på ett sårbart system.

IBM har släppt uppdateringar som rättar sårbarheten. För mer information, se länkarna nedan.

Påverkade versioner

  • IBM Tivoli Netcool Reporter 2.2
  • IBM Tivoli Netcool Reporter 2.2.0.7

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24031456

http://www.securityfocus.com/bid/50864

http://secunia.com/advisories/46999/