Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Flash

SR11-220 Adobe - Flash sårbar

En ny version av Adobe Flash har släppts vilken åtgärdar 12 stycken allvarliga sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-2445 CVE-2011-2450 CVE-2011-2451 CVE-2011-2452 CVE-2011-2453 CVE-2011-2454 CVE-2011-2455 CVE-2011-2456 CVE-2011-2457 CVE-2011-2458 CVE-2011-2459 CVE-2011-2460

Adobe Flash innehåller 12 stycken allvarliga sårbarheter, vilka alla förutom en kan leda till exekvering av godtycklig kod om en riggad webbsida besöks.

I Flash 11.1.102.55 är säkerhetshålen åtgärdade. Den finns att ladda ner från leverantörens webbplats: http://www.adobe.com/go/getflash

För att kontrollera om Flash kan köras eller versionen på Flash kan denna länk användas. I Windows kan en installation krävas för Internet Explorer och en ytterligare för Firefox. Kontrollera därför Flash-versionen i alla installerade webbläsare. Den senaste uppdateringen av Google Chrome innehåller den uppdaterade Flash-versionen.

Påverkade versioner

  • Flash Player 11.0.1.152 eller tidigare
  • Flash Player 11.0.1.153 eller tidigare för Android
  • Flash Player 11.0.1.152 eller tidigare för Chrome
  • AIR 3.0
  • AIR 3.0 för Android

Mer information och programrättningar

http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-28.html
http://secunia.com/advisories/46818/