Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, IBM, applikationsserver

SR11-207 IBM - WebSphere Application Server för z/OS är sårbar

Två sårbarheter har åtgärdats i WebSphere för z/OS, en är ospecificerad och en är av typen XSS.

Problembeskrivning

CVE-referens: -

WebSphere Application Server från IBM, för operativsystemet z/OS, innehåller två stycken sårbarheter. Den för den ena har har IBM inte uppgivit typ, men den berör JAX-WS, den andra är av typen "cross site scripting". Det finns rättningar ute som åtgärdar båda dessa.

Påverkade versioner

  • WebSphere Application Server for z/OS 6.1

Mer information och programrättningar

http://secunia.com/advisories/46469/

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM50205

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM49872