Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Oracle, Java

SR11-206 Oracle - Java SE innehåller flera allvarliga säkerhetsbrister

Säkerhetsuppdateringarna från Oracle för Java SE rättar flera sårbarheter som kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-3548 CVE-2011-3521 CVE-2011-3554 CVE-2011-3544 CVE-2011-3545 CVE-2011-3549 CVE-2011-3551 CVE-2011-3550 CVE-2011-3516 CVE-2011-3556 CVE-2011-3557 CVE-2011-3560 CVE-2011-3555 CVE-2011-3546 CVE-2011-3558 CVE-2011-3547 CVE-2011-3389 CVE-2011-3553 CVE-2011-3552 CVE-2011-3561

Flera allvarliga säkerhetsbrister har rättats i Java SE. Genom att förse en användare med en speciellt utformad Java applet eller Java Web Start -applikation så kan bristerna utnyttjas för att exekvera kod eller ge åtkomst till känslig information, utan användarens medgivande. Kod exekveras i så fall med samma behörighet som den utsatta användaren. Vissa av bristerna går även att använda för att utsätta ett sårbart system för tillgänglighetsattacker.

Påverkade versioner

  • JDK & JRE 7
  • JDK & JRE 6 Update 27 och tidigare versioner
  • JDK & JRE 5.0 Update 31 och tidigare versioner
  • SDK & JRE 1.4.2_33 och tidigare versioner
  • JavaFX 2.0
  • JRockit R28.1.4 och tidigare (JDK/JRE 6 & 5.0)

Mer information och programrättningar

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2011-330135.html

http://www.securitytracker.com/id/1026215