Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, klientprogramvara

SR11-118 UNIT4 - Sårbarhet i Agresso Business World

UNIT4 har släppt en "hotfix" som rättar en sårbarhet Agresso Business World.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

UNIT4 har släppt en "hotfix" för ABW553UPDATE12 (Change 8349) som rättar en sårbarhet i Agresso Business World.

Eftersom Agresso Business World ofta hanterar känslig information så är det viktigt att se till att rättningen installeras på samtliga Agresso-klienter.

För mer information om rättningen och vilka filer som berörs, se nedan.

Påverkade versioner

  • Versioner tidigare än: ABW release 553
  • ABW553UPDATE12 (Change 8349)

Mer information och programrättningar

https://abwupdates.agresso.com/UpdateDetails.aspx?dim_value=ABW553HF8349