Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en teknisk skribent, en it-säkerhetsspecialist och en övningskoordinator till CERT-SE, alla centrala roller i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 29 maj, 31 maj respektive den 5 juni.

Publicerad - Sårbarhet, SeaMonkey, Thunderbird, Mozilla, Firefox

SR11-093 Mozilla - Firefox, Thunderbird och Seamonkey sårbara

Mozilla-produkter sårbara för kodexekvering. Uppdateringar finns tillgängliga.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-0065 CVE-2011-0066 CVE-2011-0067 CVE-2011-0068 CVE-2011-0069 CVE-2011-0070 CVE-2011-0071 CVE-2011-0072 CVE-2011-0073 CVE-2011-0074 CVE-2011-0075 CVE-2011-0076 CVE-2011-0077 CVE-2011-0078 CVE-2011-0079 CVE-2011-0080 CVE-2011-0081 CVE-2011-1202

Ett flertal sårbarheter har tillkännagivits i Mozilla-produkterna Firefox, Thunderbird och Seamonkey. Som allvarligast kan sårbarheterna utnyttjas av en angripare för att exekvera godtycklig kod.

Mozilla har släppt Firefox 4.0.1, Firefox 3.6.17, Firefox 3.5.19, Thunderbird 3.1.10 och Seamonkey 2.0.14 för att korrigerar sårbarheterna.

Påverkade versioner

  • Firefox < 4.0.1
  • Firefox < 3.6.17
  • Firefox < 3.5.19
  • Thunderbird < 3.1.10
  • SeaMonkey < 2.0.14

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-12.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-13.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-14.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-15.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-16.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-17.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-18.html