Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, CA

SR11-081 CA Technologies - Total Defense har flera allvarliga säkerhetsbrister

Sårbarheterna kan utnyttjas för att injicera godtyckliga SQL-kommandon i underliggande databas eller exekvera godtycklig kod på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-1653 CVE-2011-1654 CVE-2011-1655

Flera allvarliga sårbarheter i produkten Total Defense har åtgärdats av CA Technologies.

De kan utnyttjas för att utföra "SQL-injection"-attacker, utläsa inloggningsuppgifter eller exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • CA Total Defense r12

Mer information och programrättningar

https://support.ca.com/irj/portal/anonymous/phpsupcontent?contentID={CD065CEC-AFE2-4D9D-8E0B-BE7F6E345866}

http://www.securityfocus.com/bid/47356

http://www.securityfocus.com/bid/47355