Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, IBM

SR11-080 IBM - Tivoli Directory Server innehåller två sårbarheter

Två säkerhetsbrister som kan leda till informationsläckage eller exekvering av skadlig kod har åtgärdats.

Problembeskrivning

CVE-referens: -

IBM släpper uppdateringar av Tivoli Directory Server som rättar två stycken säkerhetsbrister.

Den ena kan leda till att lösenord som lagras i klartext läcker ut, den andra att stacken kan överflödas vilket möjliggör exekvering av skadlig kod i systemet.

Påverkade versioner

  • IBM Tivoli Directory Server 5.x
  • IBM Tivoli Directory Server 6.x

Mer information och programrättningar

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029672

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029663