Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, webbserver

SR11-069 Zend - Kodexekvering i Zend Server

Exekvering av godtycklig Java-kod i Zend Server möjlig.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Zend Server är en webbserver för PHP-baserade webbapplikationer. Webbservern har en Java-brygga som gör det möjligt att anropa Java-kod från PHP. Denna komponent, Zend Java Bridge v3.1 (javamw.jar), lyssnar på port 10001 i standardkonfiguration. Webbservern kan fås att exekvera godtycklig Java-kod om ett anrop görs till denna port enligt Zends properitära protokoll.

Leverantören har släppt en uppdatering som täpper till säkerhetshålet.

Luca Carettoni uptäckte sårbarheten.

Påverkade versioner

  • Zend Server Java Bridge v3.1

Mer information och programrättningar

http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-113/

http://www.securityfocus.com/bid/47060

http://www.zend.com/en/products/server/