Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Samba

SR11-067 Samba - Sårbarheter i rsync

Två buffertöverflödningar i rsync har rättats.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-1097

Filsynkroniseringsprogramvaran rsync har uppdaterats till v3.0.8 och täppt till åtminstone två säkerhetshål.

En av sårbarheterna kan leda till exekvering av godtycklig kod i rsync-klienten om servern skickar ett specialkonstruerat svar. En förutsättning för att utnyttja sårbarheten är att klienten använder växlarna "--recursive" och "--delete" men inte "--owner". Sårbarheten upptäcktes av Wayne Davison och Matt McCutchen.

Troligen har två ytterligare sårbarheten rättats (se rsync-3.0.8-NEWS) men informationen från Samba är knapphändig.

Påverkade versioner

  • rsync 3.0.7 eller tidigare

Mer information och programrättningar

http://rsync.samba.org/ftp/rsync/src/rsync-3.0.8-NEWS

http://www.securitytracker.com/id/1025256