Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR11-064 Apple - Säkerhetsuppdateringar till Mac OS X

Apple har släppt säkerhetsuppdateringar till Mac OS X. Uppdateringarna rättar ett flertal sårbarheter

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2011-0172 CVE-2011-0173 CVE-2011-0174 CVE-2011-0175 CVE-2011-0176 CVE-2011-0177 CVE-2011-0178 CVE-2011-0179 CVE-2011-0180 CVE-2011-0181 CVE-2011-0182 CVE-2011-0183 CVE-2011-0184 CVE-2011-0186 CVE-2011-0187 CVE-2011-0189 CVE-2011-0190 CVE-2011-0193 CVE-2011-0194 CVE-2011-1417

Apple har släppt ett antal säkerhetsuppdateringar till Mac OS X och uppdaterar samtidigt Mac OS X till v10.6.7. Den allvarligaste av dessa sårbarheter kan leda till att godtycklig kod exekveras med användarens rättigheter.

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2011/Mar/msg00006.html
http://www.securitytracker.com/id/1025232
http://www.securityfocus.com/bid/46950
http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=10579
http://www.securityfocus.com/bid/46944