Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad

En analys av Trojan.Linxder

Atif Mushtaq har analyserat den trojan som rapporterats utnyttja 0day-sårbarheten i Adobe Flash Player, Reader och Acrobat, som vi skrev om tidigare i veckan.

Atif Mushtaq på FireEye Malware Intelligence Lab har analyserat den trojan som rapporterats utnyttja 0day-sårbarheten i Adobe Flash Player, Reader och Acrobat, som vi skrev om i SR11-060 tidigare i veckan.

Analysen visar på ett bra sätt hur man kan dra nytta av metadata vid en analys av skadlig kod, samt att man bör vara medveten om vilken information ett externt publicerat dokument kan tänkas bjuda på.

Analysen i sin helhet finns att läsa här: http://blog.fireeye.com/research/2011/03/who-is-exploiting-the-flash-0-day-cve-2011-0609.html