Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Microsoft, Månadsuppdatering

Microsofts rättningar för februari har förannonserats

De kommer att publicera tolv stycken bulletiner med säkerhetsrättningar på tisdag den 8/2 . Tre stycken klassar de som kritiska och nio som viktiga.

Uppdateringspaketet kommer med rättningar för sårbarheter i Windows, Internet Explorer, Office, Visual Studio och IIS. Microsoft uppger att de kommer att åtgärda 22 stycken brister. Noterbart är att sårbarheten i Windows Graphics Rendering Engine (CVE-2010-3970) samt sårbarheten i CSS-hanteringen i Internet Explorer (CVE-2010-3971) kommer att rättas. De kommer även rätta en sårbarhet i FTP-tjänsten för IIS 7.0 och 7.5.

För mer information se:

http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2011/02/03/advance-notification-service-for-the-february-2011-security-bulletin-release.aspx

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms11-feb.mspx