Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR11-007 Asterisk - Sårbar för buffertöverflödning

Sårbarhet kan medge kodexekvering i autentiserad session.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Matthew Nicholson har upptäckt en sårbarhet i PBX-applikationen Asterisk. Sårbarheten som är av typen buffertöverflödning kan utnyttjas av en angripare för att exekvera godtycklig kod.

Sårbarheten beror på en otillräcklig hantering av "caller ID"-information när applikationen skapar utgående SIP-förfrågningar. Sårbarheten påverkar även funktionen URIENCODE samt i vissa versioner AGI.

Sårbarheten är åtgärdad i Asterisk Open Source version 1.4.38.1, 1.4.39.1, 1.6.1.21, 1.6.2.15.1, 1.6.2.16.1, 1.8.1.2 och 1.8.2.1 samt Asterisk Business Edition version C.3.6.2.

Påverkade versioner

  • Asterisk Open Source 1.2.x
  • Asterisk Open Source 1.4.x
  • Asterisk Open Source 1.6.x
  • Asterisk Open Source 1.8.x
  • Asterisk Business Edition C.x.x
  • AsteriskNOW 5
  • s800i (Asterisk Appliance) 1.2.x

Mer information och programrättningar

http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2011-001.html