Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR11-001 - Apple - Mac OS X 10.6.6 släppt

Apple har släppt en säkerhetsuppdatering till Mac OS X. Uppdateringen rättar en sårbarhet för "man-in-the-middle"-attacker i PackageKit.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-4013

Apple har släppt en säkerhetsupdatering för Mac OS X. Säkerhetsuppdateringen rättar en sårbarhet för "man-in-the-middle"-attacker i PackageKit. Rätt utnyttjad kan sårbarheten medge att godtycklig kod exekveras med användarens rättigheter på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • 10.6 upp till 10.6.5

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2011/Jan/msg00000.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64505
http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=10225
http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=10222
http://www.securitytracker.com/id?1024938
http://www.securityfocus.com/bid/45693
http://threatpost.com/en_us/blogs/apple-releases-os-x-1066-one-bug-fix-mac-app-store-010611