Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR10-259 Microsoft - IIS FTP Server Pre-Authentication Memory Corruption

Matthew Bergin har upptäckt en säkerhetsbrist i MS IIS FTP-server, vilken kan utnyttjas för en tillgänglighetsattack eller i värsta fall till att köra godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En säkerhetsbrist har upptäckts i MS IIS FTP-server. Orsaken är brister i hanteringen av storleken på FTP-förfrågningar.

För tillfället finns ingen säkerhetsuppdatering att tillgå.

Andra säkerhetsforskare säger sig ha konfirmerat att sårbarheten går att utnyttja på Microsoft Internet Information Services (IIS) version 7.5 på Windows 7.

Påverkade versioner

  • Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.x

Mer information och programrättningar

http://www.exploit-db.com/exploits/15803/