Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR10-258 Microsoft - WMI Administrative Tools WMI Object Viewer innehåller säkerhetsbrister

WooYun har rapporterat säkerhetsbrister i Microsoft WMI Administrative Tools WMI Object Viewer ActiveX kontroll. Utnyttjande kan leda till att godtycklig kod kan köras på det sårbara systemet.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Säkerhetsbristerna orsakas brister i hanteringen av vissa parametrar i metoderna AddContextRef()" samt "ReleaseContext()" som används av WMVI Object Viewer Control.

Tills en eventuell säkerhetsuppdatering finns att tillgå rekommenderas att sätta "the kill bit" för: CLSID {2745E5F5-D234-11D0-847A-00C04FD7BB08}.

Påverkade versioner

  • Microsoft WMI Administrative Tools 1.x
  • Microsoft WMI Object Viewer ActiveX Control 1.x

Mer information och programrättningar

http://www.wooyun.org/bugs/wooyun-2010-01006