Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Apple, Iphone

SR10-225 Apple - Sårbarheter i iOS

Apple rättar ett stort antal sårbarheter med iOS 4.2.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-3827 CVE-2010-2805 CVE-2010-2806 CVE-2010-2807 CVE-2010-2808 CVE-2010-3053 CVE-2010-3054 CVE-2010-3814 CVE-2010-3828 CVE-2010-2249 CVE-2010-1205 CVE-2010-4008 CVE-2010-3829 CVE-2010-1843 CVE-2010-3830 CVE-2010-3786 CVE-2010-3831 CVE-2009-1707 CVE-2010-3832 CVE-2010-3803 CVE-2010-3824 CVE-2010-3816 CVE-2010-3809 CVE-2010-3810 CVE-2010-3805 CVE-2010-3823 CVE-2010-3116 CVE-2010-3812 CVE-2010-3808 CVE-2010-3259 CVE-2010-1822 CVE-2010-3811 CVE-2010-3817 CVE-2010-3818 CVE-2010-3819 CVE-2010-3820 CVE-2010-1789 CVE-2010-1806 CVE-2010-3257 CVE-2010-3826 CVE-2010-1807 CVE-2010-3821 CVE-2010-3804 CVE-2010-3813 CVE-2010-3822 CVE-2010-0051 CVE-2010-0544 CVE-2010-0042 CVE-2010-1384 CVE-2010-1387 CVE-2010-1392 CVE-2010-1394 CVE-2010-1403 CVE-2010-1405 CVE-2010-1407 CVE-2010-1408 CVE-2010-1410 CVE-2010-1414 CVE-2010-1415 CVE-2010-1416 CVE-2010-1417 CVE-2010-1418 CVE-2010-1421 CVE-2010-1422 CVE-2010-1757 CVE-2010-1758 CVE-2010-1764 CVE-2010-1770 CVE-2010-1771 CVE-2010-1780 CVE-2010-1781 CVE-2010-1782 CVE-2010-1783 CVE-2010-1784 CVE-2010-1785 CVE-2010-1786 CVE-2010-1787 CVE-2010-1788 CVE-2010-1791 CVE-2010-1793 CVE-2010-1811 CVE-2010-1812 CVE-2010-1813 CVE-2010-1814 CVE-2010-1815

Apple åtgärdar ett stort antal sårbarheter med version 4.2 av operativsystemet iOS. Lejonparten av sårbarheterna återfinns i Webkit. Som allvarligast kan sårbarheterna utnyttjas för att exekvera godtycklig kod.

Uppdateringar finns tillgängliga genom iTunes.

Påverkade versioner

  • Apple iOS 2.0 - 4.1 för iPhone 3G och senare
  • Apple iOS 2.1 - 4.1 för iPod touch (andra generationen) och senare
  • Apple iOS 3.2 - 3.2.2 för iPad

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010/Nov/msg00003.html