Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR10-221 Apple - Flera sårbarheter i Safari

Det är Apple Safari versionerna före 5.03 och 4.1.3 som är sårbara.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-3803 CVE-2010-3804 CVE-2010-3805 CVE-2010-3808 CVE-2010-3809 CVE-2010-3810 CVE-2010-3811 CVE-2010-3812 CVE-2010-3813 CVE-2010-3816 CVE-2010-3817 CVE-2010-3818 CVE-2010-3819 CVE-2010-3820 CVE-2010-3821 CVE-2010-3822 CVE-2010-3823 CVE-2010-3824 CVE-2010-3826

Safari innehåller flera sårbarheter. En angripare kan utnyttja dessa sårbarheter genom att lura en användare att besöka en skadlig webbsida. En lyckad attack kan bland annat resultera i en DoS-attack eller kodexekvering på ett sårbart system.

Påverkade versioner

 • Apple Safari 4.1.2 Windows
 • Apple Safari 4.0.5 Windows
 • Apple Safari 4.0.5
 • Apple Safari 4.0.4 Windows
 • Apple Safari 4.0.4
 • Apple Safari 4.0.3 Windows
 • Apple Safari 4.0.3
 • Apple Safari 4.0.2 Windows
 • Apple Safari 4.0.2
 • Apple Safari 4.0.1
 • Apple Safari 5.0.2 Windows
 • Apple Safari 5.0.2
 • Apple Safari 5.0.1 Windows
 • Apple Safari 5.0.1
 • Apple Safari 5.0 Windows
 • Apple Safari 5.0
 • Apple Safari 4.1.2
 • Apple Safari 4.1.1
 • Apple Safari 4.1
 • Apple Safari 4 Windows
 • Apple Safari 4 Beta
 • Apple Safari 4

Mer information och programrättningar

http://support.apple.com/kb/HT4455

http://securitytracker.com/alerts/2010/Nov/1024757.html

http://www.securityfocus.com/bid/44938/info