Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, SeaMonkey, Thunderbird, Mozilla, Firefox

SR10-170 Mozilla - Sårbarheter i Firefox, Thunderbird, SeaMonkey

Flera sårbarheter har rapporterats i Firefox, Thunderbird, SeaMonkey varav flera betecknas som kritiska. Sårbarheterna kan bland annat användas av en angripare för att köra godtycklig kod, utföra XSS-attacker och komma åt känslig information.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-2760 CVE-2010-2762 CVE-2010-2763 CVE-2010-2764 CVE-2010-2765 CVE-2010-2766 CVE-2010-2767 CVE-2010-2768 CVE-2010-2769 CVE-2010-2770 CVE-2010-3166 CVE-2010-3167 CVE-2010-3168 CVE-2010-3169

Mozilla har rapporterat flera sårbarheter. Sårbarheterna kan bland annat användas av en angripare för att köra godtycklig kod på det sårbara systemet, utföra XSS-attacker och komma åt eventuell känslig information.

Mozilla har släppt uppdateringar för detta.

Påverkade versioner

  • Firefox innan 3.5.12
  • Firefox innan 3.6.9
  • Thunderbird innan 3.0.7
  • Thunderbird innan 3.1.3
  • SeaMonkey innan 2.0.7
  • För mer detaljerad information, se Mozillas länk nedan.

Mer information och programrättningar

http://securitytracker.com/id?1024401

http://www.mozilla.org/security/announce/