Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Citrix

SR10-146 Citrix - Online Plug-Ins och ICA Client sårbara

Sårbarheter i ett flertal Citrix-produkter kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En sårbarhet har upptäckts i Citrix Online Plug-Ins och ICA-klienter. Sårbarheten som grundar sig i en otillräcklig hantering av ICA-uppkopplingar kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod.

En angripare kan utnyttja sårbarheten genom att lura en användare att göra en ICA-uppkoppling mot en server under angriparens kontroll.

ICA-uppkopplingar kan initieras genom att anropa en .ICA-fil eller använda ett speciellt webbläsartillägg.

Ytterligare en sårbarhet har upptäckts i komponenten ICA Client ActiveX Object (ICO) som tillhör Citrix Online Plug-in för Windows. Sårbarheten som även den kan medge exekvering av godtycklig kod är åtgärdad i

version 12.0.3.

Påverkade versioner

  • Citrix Online Plug-in för Windows för XenApp & XenDesktop - tidigare än 11.2
  • Citrix Online Plug-in för Mac för XenApp & XenDesktop - tidigare än 11.0
  • Citrix ICA Client för Linux - tidigare än 11.100
  • Citrix ICA Client för Solaris - tidigare än 8.63
  • Citrix Receiver för Windows Mobile - tidigare än 11.5

Mer information och programrättningar

http://support.citrix.com/article/CTX125975

http://support.citrix.com/article/CTX125976