Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR10-107 - Mac OS X säkerhetsuppdatering

Apple har släppt en säkerhetsuppdatering för Mac OS X 10.6.4 som åtgärdar ett flertal sårbarheter.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-1578 CVE-2009-1579 CVE-2009-1580 CVE-2009-1581 CVE-2009-2964 CVE-2009-4212 CVE-2010-0186 CVE-2010-0187 CVE-2010-0283 CVE-2010-0302 CVE-2010-0540 CVE-2010-0541 CVE-2010-0543 CVE-2010-0545 CVE-2010-0546 CVE-2010-0734 CVE-2010-1320 CVE-2010-1373 CVE-2010-1374 CVE-2010-1375 CVE-2010-1376 CVE-2010-1377 CVE-2010-1379 CVE-2010-1380 CVE-2010-1381 CVE-2010-1382 CVE-2010-1411 CVE-2010-1748

Apple har släppt en säkerhetsuppdatering som åtgärdar ett flertal sårbarheter i Mac OS X. Programrättningarna omfattar CUPS, Desktop Services, Folder Manager, Help Viewer, IChat, ImageIO, Kerberos, libcurl, Network Authorization, Open Directory, Printer Setup, Printing, Ruby, SMB File Server, Squirrelmail och Wiki Server.

Läs mer om sårbarheterna här:

http://support.apple.com/kb/HT4188

http://secunia.com/advisories/40220

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010/Jun/msg00001.html

http://isc.sans.edu/diary.html?storyid=8998

http://securitytracker.com/alerts/2010/Jun/1024103.html

Sårbarheterna har upptäckts av:

Adrian 'pagvac' Pastor of GNUCITIZEN, and Tim Starling
Tim Waugh
Luca Carettoni
Michi Ruepp of pianobakery.com
Clint Ruoho of Laconic Security
Kevin Finisterre of digitalmunition.com
Ilja van Sprundel of IOActive, and Chris Ries of Carnegie Mellon University Computing Services
Filipp Lepalaan of mcare Oy
regenrecht working with iDefense

Påverkade versioner

  • Mac OS X v10.6.4

Mer information och programrättningar