Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad

CERT-Africa - Afrikanskt initiativ för att främja cybersäkerhet

CERT-Africa är ett afrikanskt initiativ för att främja cybersäkerhet

I Afrika har ett fåtal länder en strategisk plan och mekanismer för att ta hand om it-incidenter och internetrelaterad brottslighet på en nationell nivå. Några länder har börjat införa sådana mekanismer, men de flesta länder är i behov av hjälp och stöd för att kunna påbörja arbetet med att införa en strategisk plan. CERT-Africa strävar efter att bli en sammanlänkande resurs där afrikanska länder kan inhämta kunskap och dela information.

Läs mer om CERT-Africa här:

http://cert-africa.org/