Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR10-059 Mozilla - Flera sårbarheter i Firefox, Thunderbird och SeaMonkey

Mozilla släpper rättningar för flera sårbarheter som kan utnyttjas för att kringgå säkerhetsmekanismer eller medge godtycklig kodexekvering.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-3555 CVE-2010-0173 CVE-2010-0174 CVE-2010-0175 CVE-2010-0176 CVE-2010-0177 CVE-2010-0178 CVE-2010-0179 CVE-2010-0181

Mozilla rättar ett flertal allvarliga sårbarheter i produkterna Firefox, Thunderbird och SeaMonkey.

Ett utnyttjande av sårbarheterna kan leda till att programmet kraschar eller att skadlig kod körs , i så fall med samma rättigheter som det sårbara programmet.

Påverkade versioner

  • Mozilla Firefox 3.5.x
  • Mozilla Firefox 3.0.x
  • Mozilla SeaMonkey 2.x
  • Mozilla Thunderbird 3.x

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-16.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-17.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-18.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-19.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-20.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-22.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-23.html