Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet

SR10-047 CA - ArcServe backup, flera sårbarheter i JRE

Flera ospecificerade sårbarheter har upptäckts i CA ARCseve backup för Windows. Verkan vid angrepp är tillsvidare okänd.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Flera ospecificerade sårbarheter har upptäckts i CA ARCseve backup för Windows. För tillfället finns det inte så mycket information att tillgå kring sårbarheterna förutom att det är relaterat till en gammal version av JRE.

En ny version (ARCserve Backup r12.5 SP1) som åtgärdar problemet finns att ladda ner från tillverkarens webbsida.

Påverkade versioner

  • CA ARCserve Backup r12.5
  • CA ARCserve Backup r12.0
  • CA ARCserve Backup r11.5

Mer information och programrättningar

https://support.ca.com/irj/portal/anonymous/phpsupcontent?contentID=231977