Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Publicerad - Sårbarhet, WebKit, Webbläsare, Apple

SR10-042 Apple - Flertalet sårbarheter i Safari

15 sårbarheter i Safari har upptäckts. Ny version ute.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2010-0040 CVE-2010-0041 CVE-2010-0042 CVE-2010-0043 CVE-2010-0044 CVE-2010-0045 CVE-2010-0046 CVE-2010-0047 CVE-2010-0048 CVE-2010-0049 CVE-2010-0050 CVE-2010-0051 CVE-2010-0052 CVE-2010-0053 CVE-2010-0054

15 sårbarheter i Safari har upptäckts. Ny version ute.

Safari är en webbläsare för Mac OS X och Windows. 15 sårbarheter har upptäckts i applikationen, där de allvarligaste kan medge exekvering av godtycklig kod om en riggad webbsida besöks. Fem av sårbarheterna kan triggas då en specialkonstruerad bild renderas. Se Apples bulletin för mer detaljer.

Versioner tidigare än Safari 4.0.4 är drabbade. Safari 4.0.5 är rättad och finns tillgänglig på Apples webbplats:
http://www.apple.com/safari/download/

Följande personer upptäckte sårbarheterna: Sebastien Renaud, Matthew 'j00ru' Jurczyk, Gus Mueller, Billy Rios, Robert Swiecki, wushi och wushi&Z.

Påverkade versioner

  • Apple Safari 4.0.4 eller tidigare.

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2010/Mar/msg00000.html
http://support.apple.com/kb/HT4070
http://www.securityfocus.com/bid/38671
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=863