Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker chef till Enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 19 oktober.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet

SR10-037 Microsoft - Sårbarhet i VBScript kan tillåta fjärrexekvering av kod

En sårbarhet har upptäckts i VBScript som kan tillåta fjärrexekvering av kod via Internet Explorer.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

En sårbarhet har upptäckts i VBScript som kan tillåta fjärrexekvering av kod. Genom att lura en användare att besöka en hemsida och trycka på F1 i en speciellt riggad dialogruta kan en angripare exekvera godtycklig kod med samma rättigheter som användaren.

Sårbarheten påverkar Internet Explorer 6, 7 och 8.

En temporär lösning är att avaktivera "active scripting" i Internet Explorer eller ändra rättigheterna på winhlp32.exe enligt instruktioner i Microsofts säkerhetsmeddelande.

Sårbarheten upptäcktes av Maurycy Prodeus.

Påverkade versioner

  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

Mer information och programrättningar

http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/981169.mspx?pubDate=2010-03-01

http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0485

http://secunia.com/advisories/38727/

http://isc.sans.org/diary.html?storyid=8332