Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Blixtmeddelande

BM10-003 - Blixtmeddelande från Sveriges IT-incidentcentrum - Microsoft rättar flera allvarliga sårbarheter i Internet Explorer

Prioritet: Hög
Sitic id: BM10-003
Datum: 2010-03-30
CVE:
CVE-2010-0267 CVE-2010-0488 CVE-2010-0489 CVE-2010-0490
CVE-2010-0491 CVE-2010-0492 CVE-2010-0494 CVE-2010-0805
CVE-2010-0806 CVE-2010-0807

Microsoft har släppt ett uppdateringspaket för Internet Explorer utanför
den ordinarie patch-cykeln. Uppdateringarna åtgärdar tio stycken brister
vara tre klassas av Microsoft som kritiska. Bland annat rättas den så
kallade "0-day"-sårbarhet som vi rapporterade om den 9:e mars. De
allvarligaste bristerna kan möjliggöra exekvering av godtycklig kod.

Observera att alla versioner av Internet Explorer från 5.01 till 8.0
påverkas i olika grad.

Mer information
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS10-018.mspx
http://www.sitic.se/sarbarheter/sr/sr10-055-microsoft-internet-explorer-innehaaller-flera-allvarliga-saarbarheter
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/981374.mspx
http://www.sitic.se/sarbarheter/sr/sr10-040-microsoft-0-day-i-internet-explorer