Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad

Utredning för att öka samhällets informationssäkerhet

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utreda formerna och konsekvenserna av att flytta ansvaret för Sitic från PTS och Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) från FMV till antingen MSB eller FRA.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över viss ansvarsfördelning och organisation för samhällets informationssäkerhet.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att förebygga och hantera IT-incidenter. En särskild utredare ska utreda formerna och konsekvenserna av att flytta ansvaret för Sitic från PTS och Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet från FMV. Verksamheterna ska inordnas i antingen MSB eller FRA. Uppdraget ska redovisas senast den 22 januari 2010.

Läs mer:

http://www.regeringen.se/sb/d/11439/a/135723

http://www.regeringen.se/sb/d/11909/a/135726