Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, WebKit, Webbläsare, Apple

SR09-186 Apple - Safari sårbart

Genom version 4.0.4 har en rad sårbarheter åtgärdats.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-2804 CVE-2009-2414 CVE-2009-2416 CVE-2009-2842 CVE-2009-2816 CVE-2009-3384 CVE-2009-2841

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i Apple Safari. Sårbarheterna kan utnyttjas av en angripare för att komma åt känslig information, kringgå säkerhetsrestriktioner eller potentiellt exekvera godtycklig kod. Följande komponenter är sårbara: ColorSync, libxml, Safari och WebKit.

Den nya versionen som åtgärdar sårbarheterna finns tillgänglig för Mac OS X (10.4.11, 10.5.7, 10.6.1 och 10.6.2), Windows 7, Vista och XP.

Påverkade versioner

  • Apple Safari versioner tidigare än 4.0.4.

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Nov/msg00001.html