Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, OS X, Apple

SR09-184 Apple - Sårbarheter i Mac OS X

Apple rättar sårbarheter med säkerhetsuppdateringen 2009-006.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-2808 CVE-2009-2810 CVE-2009-2818 CVE-2009-2819 CVE-2009-2820 CVE-2009-2823 CVE-2009-2824 CVE-2009-2825 CVE-2009-2826 CVE-2009-2827 CVE-2009-2828 CVE-2009-2829 CVE-2009-2830 CVE-2009-2831 CVE-2009-2832 CVE-2009-2833 CVE-2009-2834 CVE-2009-2835 CVE-2009-2837 CVE-2009-2838 CVE-2009-2839 CVE-2009-2840

Apple har släppt en säkerhetsuppdatering till Mac OS X och Max OS X Server. Uppdateringen korrigerar en rad sårbarheter som bland annat kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod, utföra "cross-site scripting" eller krascha sårbara system/applikationer.

Sårbarheterna är åtgärdade i säkerhetsuppdatering 2009-006 / Mac OS X version 10.6.2.

Påverkade versioner

  • Mac OS X 10.6 och 10.6.1
  • Mac OS X Server 10.6 och 10.6.1
  • Mac OS X 10.5.8 och tidigare
  • Mac OS X Server 10.5.8 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Nov/msg00000.html