Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Tillägg webbläsare, Sun, klientprogramvara

SR09-181 Sun - flera sårbarheter i Java JDK och JRE

Ett flertal sårbarheter har offentliggjorts för Java från Sun.

Problembeskrivning

CVE-referens:-Många olika sårbarheter har upptäckts i Java. Sårbarheterna varierar i karaktär och kan i värsta fall leda till att kod kan köras på ett sårbart system.

Påverkade versioner

  • Sun Java JDK och JRE version 6 Update 16 och tidigare
  • Sun Java JDK och JRE version 5.0 Update 21 och tidigare
  • Sun Java SDK och JRE version 1.4.2_23 och tidigare
  • Sun Java SDK och JRE version 1.3.1_26 och tidigare

Mer information och programrättningar

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-270476-1

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-270475-1

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-270474-1

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-269870-1

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-269869-1

http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-269868-1

http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3131

http://secunia.com/advisories/37231/