Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Apple

SR09-163 Apple - Sårbarheter i QuickTime

Apple har släppt version 7.6.4 av mediaspelaren QuickTime. Uppdateringen åtgärdar en mängd olika problem vilka kan leda till att kod exekveras på ett sårbar system.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-2202 CVE-2009-2203 CVE-2009-2798 CVE-2009-2799

Version 7.6.4 av mediaspelaren QuickTime har släppts. Denna nya version täpper till flera säkerhetsluckor i de tidigare versionerna som kan leda till att kod exekvera på ett sårbart system.

För mer information om de olika sårbarhetern, läs säkerhetsrådet från Apple.

Påverkade versioner

  • Versioner innan QuickTime 7.6.4

Mer information och programrättningar

http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Sep/msg00002.html
http://www.securityfocus.com/bid/36328
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2584
http://www.securitytracker.com/alerts/2009/Sep/1022865.html