Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Mozilla

SR09-161 Mozilla - Säkerhetsuppdateringar för Firefox

Mozilla har släppt säkerhetsuppdateringar för webbläsaren Firefox. Säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett flertal problem varav kod-exekvering är ett av dem.

Problembeskrivning

CVE-referens: CVE-2009-3079 CVE-2009-3078 CVE-2009-3077 CVE-2009-3076 CVE-2009-3069 CVE-2009-3070 CVE-2009-3071 CVE-2009-3072 CVE-2009-3073 CVE-2009-3074 CVE-2009-3075

Ett flertal säkerhetsproblem har adresserats i denna säkerhetsuppdatering för Mozilla Firefox. Den allvarligaste av dessa kan leda till att kod exekveras genom att användaren besöker en riggad hemsida.

För mera detaljer om de olika sårbarheterna, se säkerhetsuppdateringen från Mozilla.

Påverkade versioner

 • Mozilla Firefox 3.0
 • Mozilla Firefox 3.0.1
 • Mozilla Firefox 3.0.10
 • Mozilla Firefox 3.0.11
 • Mozilla Firefox 3.0.12
 • Mozilla Firefox 3.0.13
 • Mozilla Firefox 3.0.2
 • Mozilla Firefox 3.0.3
 • Mozilla Firefox 3.0.4
 • Mozilla Firefox 3.0.5
 • Mozilla Firefox 3.0.6
 • Mozilla Firefox 3.0.7
 • Mozilla Firefox 3.0.7 Beta
 • Mozilla Firefox 3.0.8
 • Mozilla Firefox 3.0.9
 • Mozilla Firefox 3.0 Beta 5
 • Mozilla Firefox 3.1 Beta 1
 • Mozilla Firefox 3.1 Beta 2
 • Mozilla Firefox 3.1 Beta 3
 • Mozilla Firefox 3.5.0
 • Mozilla Firefox 3.5.1
 • Mozilla Firefox 3.5.2

Mer information och programrättningar

http://www.mozilla.org/security/announce/
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-47.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-48.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-49.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-50.html
http://www.mozilla.org/security/announce/2009/mfsa2009-51.html
http://www.securityfocus.com/bid/36343
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2585