Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad - Sårbarhet, Tillägg webbläsare, Adobe

SR09-132 Adobe - Sårbarhet i Shockwave Player

Adobe Shockwave Player är sårbar då den kompilerats med ATL.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Adobe Shockwave Player är sårbar då den kompilerats med ATL. För att utnyttja sårbarheten krävs det att användaren luras att öppna ett html-formaterat e-postmeddelande eller besöka en webbsida med specialskriven kod.

Denna sårbarhet är relaterad med SR09-130 (MS09-034 och MS09-035).

Påverkade versioner

  • Adobe Shockwave Player 10
  • Adobe Shockwave Player 10.2.0 023
  • Adobe Shockwave Player 11.5.0 596
  • Adobe Shockwave Player 11.5.0 600

Mer information och programrättningar

http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb09-11.html
http://blogs.adobe.com/psirt/2009/07/impact_of_microsoft_atl_vulner.html
http://www.securityfocus.com/bid/35845
http://secunia.com/advisories/36049/
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2066