Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - Sårbarhet, serverprogramvara, webbserver

SR09-129 Squid - Sårbarheter i Squid Web Proxy Cache

Webbserverprogramvaran Squid har ett flertal sårbarheter som kan leda till att programmet krashar.

Problembeskrivning

CVE-referens:-

Alex Montoanelli från www.unetvale.net, Rob Middleton från Centenary Institute, Tuomo Untinen, Ossi Herrala och Jukka Taimisto från CROSS project på Codenomicon Ltd har upptäckt ett flertal sårbarheter i webbcache-programvaran squid. Om dessa sårbarheter utnyttjas kan en angripare få applikationen att krasha och sluta fungera.

Påverkade versioner

  • Squid 3.0 -> 3.0.STABLE16
  • Squid 3.1 -> 3.1.0.11

Mer information och programrättningar

http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2009_2.txt
http://www.securityfocus.com/bid/35812
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2013
http://secunia.com/advisories/36007/